Παραδίδονται Ιδιαίτερα Μαθήματα σε Φοιτητές.

Παύλος Πασιπουλαρίδης, p.pasip@gmail.com, 6976783366


  •  Πτυχίο (1996): Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, Ηλεκτρονικά και Τηλεπικοινωνίες, ΕΜΠ, Βαθμός 8.35/10. 
  •  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (2000): Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές, Σχολή ΕΜΦΕ του ΕΜΠ, Βαθμός 9.36/10. 
  •  Διδακτορικό (2003): Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών, Σχολή ΕΜΦΕ του ΕΜΠ. .

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα σε φοιτητές. Μπορώ να αναλάβω μαθήματα όπως: Μαθηματικά, Ανάλυση Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Γραμμική Άλγεβρα, Διαφορικές Εξισώσεις, Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Μιγαδικές Συναρτήσεις, Αριθμητική Ανάλυση, Διακριτά Μαθηματικά, Διαφορική Γεωμετρία, Πραγματική Ανάλυση, Συναρτησιακή Ανάλυση, Δυναμικά Συστήματα, Προγραμματισμός με εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού (ΣΕΜΦΕ), Πιθανότητες και Στατιστική, Στοχαστικές Ανελίξεις, Φυσική, Μηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμός, Κυματική, Κβαντομηχανική, Σχετικότητα, Σήματα και Συστήματα, Λογική Σχεδίαση, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία 1, 2, Μηχανική Παραμορφώσιμου Σώματος, Αντοχή Υλικών, Δυναμική, Στατική. Επικοινωνήστε μαζί μου για οποιοδήποτε άλλο μάθημα σας ενδιαφέρει. Έχω ιδιαίτερη εμπειρία σε σχολές του ΕΜΠ (ΣΕΜΦΕ, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί).